Promidžba

Tavola 2014Promidžba Udruge provodi se:

  • putem sajmova,
  • kroz medije (tisak i televizija),
  • putem web stranice.

Oglašavanje na sajmovima je idealno iz nekoliko razloga. Osim što na sajmovima postoji prilika sklapanja novih poznanstva, postoji i mogućnost pronalaska novih ulagača za neku od ideja.Sajmovi predstavljaju mogućnost komercijalizacije inovacija kao i prezentaciju novih inovacija koje koriste članovi Udruge. Svi članovi Udruge imaju priliku sa provjerenim i istaknutim izumima i inovacijama sudjelovati na sajmovima bilo da se održavaju unutar granica Hrvatske ili na međunarodnim sajmovima. Brojni članovi Udruge stekli su na tim sajmovima ugled i primili brojna priznanja za svoje izume.Popis najistaknutijih sajmova:

Sajmovi koji se održavaju u Republici Hrvatskoj

NAZIV SAJMA  MJESTO ODRŽAVANJA  VRSTA SAJMA 
BUDI UZOR®  Osijek – Hrvatska  Međunarodni sajam inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova 
INOVA – mladi  Zagreb - Hrvatska  Izložba inovacija 
INOVA  Zagreb – Hrvatska  Hrvatski salon inovacija 
ARCA  Zagreb – Hrvatska  Izložba inovacija 
SJEVERNO-JADRANSKI SAJAM  Rijeka – Hrvatska  Izložba inovacija iz ekologije, medicine i predmeta svakodnevne uporabe 

 

Međunarodni sajmovi

NAZIV SAJMA  MJESTO ODRŽAVANJA  VRSTA SAJMA 
INTERCLIME + ELEC  Paris - Francuska  Izložba inovacija 
ARHIMED  Moskva - Rusija  Izložbeni salon 
GENEVE  Geneve – Švicarska  Izložba inovacija 
INPEX  Pittsburgh – USA  Izložba inovacija 
MOS  Celje – Slovenija  Izložbeni salon 
GENIUS  Budimpešta – Mađarska  Sajam inovacija 
IENA  Nürnberg – Njemačka  Izložba inovacija 
BIS  London – Velika Britanija  Sajam inovacija 
EUREKA  Bruxselles – Belgija  Izložba inovacija 
INNOVA  Bruxselles – Belgija  Izložba inovacija