Impressum

Hrvatska udruga inovatora-poduzetnika - HUIP

Trg Ljudevita Gaja 6
HR-31000 Osijek
Tel.: +385 (0) 31/251-000
Fax: +385 (0) 31/251-005
E-pošta: udruga_huip[at]net[.]hr

OIB: 28975021707
Matični broj: 28975021707
Datum osnivanja: 30.03.2006.
Mjesto osnivanja: Osijek
Broj registracije: 14002189 

Osobe ovlaštene za zastupanje:
mr.sc. Filip Kljajić, predsjednik Udruge
univ.spec.oec. Ana Nikšić, dopredsjednik Udruge

Pravne napomene