Kontakt

Hrvatska udruga inovatora-poduzetnika - HUIP

Trg Ljudevita Gaja 6

HR-31000 Osijek

Tel.: +385 (0) 31/251-000

Fax: +385 (0) 31/251-005

E-pošta: udruga_huip[at]net[.]hr