Samozapošljavanje inovatora

Glavni cilj projekta je bio osposobiti ljude, koji imaju stručna znanja, za izradu poslovnog plana kao prvi korak u pokretanju vlastitog poduzetničkog pothvata te ih upoznati s važnošću poslovnog plana i njegovim osnovnim elementima, važnošću razmišljanja o rizicima s kojima se može suočiti tijekom svog poslovnog poduhvata ili projekta te poslovnom planu kao značajnom alatu za minimiziranje tih rizika. Ciljna skupina projekta su bili dugotrajno nezaposleni stručni radnici i inovatori.

Samozapošljavanje inovatora